Certyfikat Solidny Kupiec
Potwierdź rzetelność swojego klienta
POBIERZ CERTYFIKAT


SOLIDNY KUPIEC to elitarny program, który jest systemem weryfikacji przedsiębiorstw przez
ekspertów Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych. Wyróżniamy naszych klientów,
wspólnie nadajemy certyfikat i wspieramy dalszy rozwój.

Firma, której przyznaje się Certyfikat powinna przestrzegać:

Terminowych rozliczeń z tytułu transakcji z kontrahentami.
Terminowych rozliczeń z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych
i należności kredytowych.

Certyfikat nadawany jest przez zaufane biura należące do Konsorcjum Polskich Biur
Rachunkowych
.

ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU

1. Kto wybiera kandydata do certyfikatu?

Przedsiębiorcę – kandydata do certyfikatu może wybrać tylko biuro należące do Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych.

2. Kto może otrzymać Certyfikat?

Certyfikat może otrzymać firma, która ma prowadzoną księgowość przez Biuro rachunkowe należące do KPBR od co najmniej roku (przynajmniej jedno sprawozdanie finansowe) i przestrzega:

  • terminowych rozliczeń z tytułu transakcji z kontrahentami i pracownikami.
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych.

3. Jak przebiega procedura nadania Certyfikatu?

Biuro Rachunkowe będące członkiem Konsorcjum wśród swoich klientów przeprowadza uproszczoną analizie finansową. Firmy, które które spełniają wytyczne programu, otrzymują certyfikat Solidny Kupiec. Biuro rachunkowe pobiera certyfikat z strony www.solidnykupiec.pl. Wypełnia go danymi swojego biura oraz firmy, która ma otrzymać certyfikat. Wręcza klientowi.

Baner na stronę www dla biura rachunkowego, będącego członkiem
Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych - przyznającego Certyfikat ,,Solidny Kupiec”

Cinque Terre

Baner na stronę www dla firmy, która otrzymała Certyfikat ,,Solidny Kupiec”
od biura rachunkowego będącego członkiem Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych

kontakt


e-mail: info@solidnykupiec.pl

telefon: 62 735-62-99


DGCS Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056678

NIP: 618-004-00-84
REGON: 250050151
Kapitał zakładowy: 367 979 zł
Nr rachunku bankowego w Raiffeisen Bank Polska S.A.:
56 1750 1165 0000 0000 0130 0741

napisz do nas